Igor Bosiljevac

Projektant - specijalist za izradu maketa
/ Biro-gradnja d.o.o. /

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Magistar inženjer arhitekture i urbanizma

Međunarodno priznati Autodeskov certifikat za rad u AutoCAD-u

Iskustvo i postignuća

  • Nagrada ''Knauf Insulation'' d.o.o. Novi Marof za glavni projekt obiteljske kuće
  • Sudjelovanje na izložbi ''Prenamjena paleoindustrijskih kompleksa u Zagrebu'' u Muzeju grada Zagreb projektom prenamjene Zagrebačkog parnog i umjetnog mlina
  • Idejno rješenje novog hotela na Korani, Karlovac, Hrvatska
  • Izrada makete i rad na projektu "Vestby Concentrated", Norveška
  • Rad na procesu Ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru radi usklađivanja zakonodavstva s Europskom Unijom u suradnji sa Gradom Zagrebom

Kontakt

BIRO-GRADNJA d.o.o.

Belečka 3
10000 Zagreb
TEL + 385 1 369 8198
FAX + 385 1 309 7818
GSM + 385 98 719 201
OIB 32631453403
MB 00299642
E-MAIL