Barbara Kalaš Zajc

Projektant - ovlašteni arhitekt / Biro-gradnja d.o.o. /

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Magistar inženjer arhitekture i urbanizma

Direktor tvrtke Biro-gradnja d.o.o. od 2001. godine i član Hrvatske komore arhitekata
Arhitekt - vanjski suradnik na Kabinetu za multifunkcionalnu arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2007. - 2009. godine.

Više realiziranih i projektiranih stambenih i poslovnih zgrada.
Ugovorni suradnik Grada Zagreba za izradu Snimci izvedenog stanja.

Iskustvo i postignuća

 • Predavanje na međunarodnoj konferenciji arhitekata u Veneciji u središtu UNESCO - a, Palazzo Zorzi, studeni 2006., pod nazivom ''Istarska graničja'' – rad u sklopu međunarodnog simpoziju ''Teorija i oblikovanje u digitalno doba'', Grožnjan 2006.
 • Izrada urbanističke studije Vestby Centre, Norveška, 2007.
 • Izrada urbanističke studije Vestby Concentrated, Norveška, 2013.
 • Izrada urbanističke studije ''Future (im)possible'' - Solaris, Šibenik, kao jedan od autora, 2002.
 • Izrada urbanističke studije ''centar Kljepine'' Punat - Otok Krk - 2002. godina - u suradnji sa Mirnom Javorović Pehar i Višeslavom Franićem
 • Arhitektonsko - urbanistički natječaj ''Eurodom – poslovno kulturni centar'', Osijek – posebno priznanje za znanstveni pristup, kao jedan od autora, 2002.
 • Arhitektonsko - urbanistički natječaj ''Poslovno stambena zgrada'', Ribarska, Osijek - otkup, kao jedan od autora, 2002.
 • Urbanističko - arhitektonski natječaj ''Gračani-Dolje'' - nova žičara, Zagreb - otkup, kao jedan od autora, 2002.
 • Izrada urbanističke studije uređenja plaže - uvala Mina, Jelsa, Otok Hvar - 2001. Godina – u sklopu radionice
 • Sudjelovanje na međunarodnom simpoziju ''Teorija i oblikovanje u digitalno doba'', Grožnjan 2004., 2005. i 2006.,
 • Arhitektonski natječaj za o.š. Ivanja Reka 2006. godine uz arhitekte Vinka Penezić, Krešimira Rogine, te Miru Roman i Hrvoja Čop - otkup
 • Rad na interijerima od crkve i župnog dvora preko Pierre Carden trgovina do stanovanja - internacionalna realizacija
 • Produkt dizajn - više realiziranih elemenata mobiljara u masovnoj i unikatnoj proizvodnji

Kontakt

BIRO-GRADNJA d.o.o.

Belečka 3
10000 Zagreb
TEL + 385 1 369 8198
FAX + 385 1 309 7818
GSM + 385 98 719 201
OIB 32631453403
MB 00299642
E-MAIL