Etažiranje zgrada

Za upis posebnih dijelova zgrade (etažnih jedinica, npr. stanova) u Zemljišne knjige potrebno je izraditi Etažni elaborat (plan posebnih dijelova zgrade), te ga ovjeriti u uredu za graditeljstvo i ishoditi Potvrdu na isti. Na osnovu Potvrde i međuvlasničkog ugovora (ugovora o razvrgnuću vlasništva, diobnog ugovora...) se etažiranje provodi u Zemljišnim knjigama.

Zgrada i sve ostalo što je sagrađeno na građevnoj čestici (parceli) mora biti u potpunosti ozakonjena (legalna), te imati uporabnu dozvolu ili drugi važeći akt.

Kontakt

BIRO-GRADNJA d.o.o.

Belečka 3
10000 Zagreb
TEL + 385 1 369 8198
FAX + 385 1 309 7818
GSM + 385 98 719 201
OIB 32631453403
MB 00299642
E-MAIL