Projekti

Galerija slika Vestby Concentrated

Urbanistička studija – Vestby Concentrated
Vestby, Oslo, Norveška
2013. g.
Autori: Barbara Kalaš Zajc, Mirna Javorović Pehar, Nikica Pavlović, Ivana Gardlo, Barbara Kokot, Igor Bosiljevac, Vedran Družina, Marija Butigan, Ivo Pintarić, Ana Erjavec
U suradnji: Gunvald Andersen

PDF prezentacija Analysis
PDF prezentacija Overall
PDF prezentacija Vestby centre
PDF prezentacija Gartneri
PDF prezentacija Barn
PDF prezentacija Thon hotel

Vestby, Oslov satelit/predgrađe tangira autocesta i postojeća željeznička pruga, što pruža iznimno velik potencijal za rast.

Mjesto je u stadiju razvoja, s gradnjom novih stambenih područja u tijeku uglavnom za mlade obitelji koje ovdje privlače niže cijene po m2 u odnosu na one u Oslu.

Vestby-evo stanje je uglavnom određeno neorganiziranošću postojećeg centra i nedovoljnom količinom javnog prostora potrebnog za suvremeni urbani život (kultura, mjesta sastajanja, trgovina, edukacija, rekreativni sport i td.).
Stanovnici Vestby-a na dnevnoj bazi migriraju u Oslo i druge gradove u blizini do svojih radnih mjesta, ostavljajući gotovo prazan grad.

U blizini gradskog središta planira se gradnja novog Ikea centra što označava pravo vrijeme za razvoj prijeko potrebnih sadržaja centra koji bi obogatio živote stanovnika Vestby-a objedinivši potrebne sadržaje/događanja na jednom mjestu. Isto bi privuklo ljude iz Osla, Skia, Mossa i drugih gradova u blizini na dnevnoj bazi i pritom otvorilo nova radna mjesta.

Veća gustoća ne bi predstavljala problem za prometna čvorišta obzirom da bi se oformila nova obilaznica koja bi okružila današnji Vestby i pružila mu mogućnost širenja prema istoku bude li potrebno u budućnosti.

Projekt također obogaćuje pješačke puteve, otvarajući nove smjerove te štiteći postojeće i ujedno gradu „približava“ crkvu na zapadnom dijelu grada koja je gradnjom autoceste ostala izolirana.

Cjelokupan cilj ovog projekta je dati Vestby-u okvir za suvremen i futuristički rast. Realizacija projekta može se odvijati u etapama, s time da jedna etapa predstavlja jedan od dijelova novog centra, obzirom da mogu funkcionirati zasebno, te da se dijelovi ujedine jednom kad to razvoj omogući.

Također i sama zgrada Centra može se izvesti etapno ovisno o potrebama širenja.

VESTBY CENTRE

Smješteno na križanju cesti i pješačkih puteva, a i u blizini željezničke stanice, ovo je područje prirodno određeno da postane novi centar Vestby-a u pogledu kulture, sastajanja, edukacije, rekreativnih sportova i trgovine.

Zgrada je smještena na način da je visoko pročelje okrenuto frekventnijoj prometnici štiteću centar grada, manje trgove i javne prostore koji istovremeno ostaju otvoreni postojećem gradskom centru. Uklanjanje automobilskog prometa s dijela ceste između kružnog toka i Barn-a naglašava jaku poveznicu starog i novog centra, sjedinjujući ih u kvalitetnu urbanističku cjelinu.

Najvažnije obilježje dobro projektiranog centra je visoka gustoća – gustoća gradnje te gustoća sadržaja i aktivnosti. Također treba noću i danju ostati otvoren korisnicima.

Obzirom na Vestby-evu klimu, visoka gustoća najbolje je ostvariva u zatvorenim prostorima koji se koriste tokom većeg dijela godine, s mogućnošću korištenja otvorenih prostora tokom toplijih mjeseci ili za određene namjene tijekom cijele godine. Logično rješenje za takvu gustoću je hibrid (obzirom na sadržaj) mega struktura pokrivena zaštitnom membranom koja djeluje kao topao pokrivač za hladnih mjeseci, dok njegov aktivan krov služi kao tepih što na sebe preuzima sve moguće aktivnosti za toplih mjeseci. Ovo će se pokazati kao ekološki i ekonomski ispravno rješenje obzirom da vraća teren što ga je zgrada zauzela natrag javnosti u obliku javnih površina bogatih zelenilom i društvenim sadržajima, postižući zdrav ekosustav.

Usred združenog starog i novog centra trebao bi postojati zanimljiv javni prostor što gleda na grad i otvoren je svima na korištenje, organiziran kao glavno sastajalište s aktivnostima kroz cijelu godinu, služeći kao gradski dnevni boravak. Između sustava malenih trgova, centralni trg je odabran za smještaj otvorenog klizališta okruženog kafićima i restoranima, koje bi se zimi koristilo za klizanje, a za toplih mjeseci za vožnju koturaljkama.

Najveće mogućnosti za privlačenje ljudi koji ne žive u Vestby-u (potrebnih na dnevnoj bazi, veći broj klijenata znači veći broj radnih mjesta za stanovnike Vestby-a) pruža smještaj Vestby centra na pješačkom pravcu Ikeinih kupaca koji vodi od željezničke stanice do Ikee. Centar je postavljen na njihovoj putanji, tj. kako bi se došlo do Ikee potrebno je proći kroz centar. Na ovaj način im centar pruža zaštitu i vješto ih uvlači u svoj trup te im prezentira svoje draži cijelim putem. U isto vrijeme posjetitelj Ikee što dolazi autom prolazeći kraj centra privučen je zahvaljujući njegovom zanimljivom pročelju, a na parceli Ikee omogućen mu je i ulaz u sam centar.

Ograničavajući čimbenici ovog projekta pretvoreni su u njegove najjače adute. Parcele presječene prometnicama i željeznicom povezane su mostovima i podzemnim prolazima. Glavne zgrade centra sjedinjene su pomoću dva mosta ispunjenih javnim prostorima. Centar je nadalje povezan s Gartneri-em mostom/putem čime je omogućena veza s postojećim trgovačkim centrom.

Svi pješački pravci zadovoljeni su kroz zgradu i preko nje, ovisno o osobnim preferencijama. Osim spomenutog puta od željezničke stanice do Ikee i brojnih poveznica postojećih gradskih struktura novim centrom, postoji i jaka veza od parkirališta u sjevernoj zgradi centra i željezničke stanice za ljude koji dnevno idu na posao vlakom.

Zgrada centra nudi svojim mušterijama sve što bi promišljen gradski centar trebao: počevši od kulture (mogućnosti kao što su kina, kazališta, knjižnice, umjetnički centri i td.), nastavljajući s alternativnim zdravstvenim centrima, obrazovanjem (škole, radionice, tečajevi i vrtići), manji svakodnevni rekreativni sportovi različiti od glavnih sportskih centara u Vestby-u (pilates, svakodnevne amaterske vježbe, biciklistički putevi za djecu i td.), te konačno trgovački centri i mjesta sastajanja (restorani, kafići, tematski centri).

Stambena zona na vrhu zgrade tu je smještena iz tri razloga: privlačnost zahvaljujući visini i futurističkim fasadama; financijski za povrat dijela ulaganja prodajom stanova, i najvažnije postizanje visoke gustoće ključne za gradski centar.

Stanari ovih područja okruženi su javnim prostorom, trgovima, šetnicama i obiljem zelenila navrh aktivnog krova centra.

Gartneri

Smješten uz ulaz u mjesto, odsječen od centra ulicom, s kosim terenom i u blizini postojećeg trgovačkog centra, parcela Gartneri-a predstavlja odličan izazov kako u odabiru prikladnog sadržaja tako i u projektiranju/strukturiranju buduće zgrade.

Nakon duljeg razmišljanja, rješenja su se nametnula sama po sebi:
Sadržaj/aktivnosti – dvojni: trgovina + stanovanje. Trgovačko kao proširenje postojećeg trgovačkog centra – zajedno privlače još više kupaca; stanovanje za ispunjenje zahtjeva visoke gustoće koristeći više etaže na koje bi bilo komplicirano smjestiti komercijalni sadržaj. Također stanari najbolje mogu iskoristiti dječja igrališta smještena iznad trgovačkih prostora, te obrazovne sadržaje smještene u obližnjoj zgradi Centra.

Važno je uspostaviti vezu s ostatkom grada preko ulice, nastavljajući tako i unutarnji i vanjski javni prostor kako Gartneri-a tako i Centra – logično rješenje je most.

Strukturiranje zgrade je izvedeno na način da se ukloni dio brda i na njegovo mjesto se smješta zgrada. Na taj način dobivamo prednost gradnje bliže gradu kao i veću gustoću bez pretjerane gradnje u visinu.

Barn

Koncept je sam po sebi sličan Gartneri-u, iskapanjem brda i smještanjem zgrade na njegovo mjesto kako bi se dobila što veća moguća gustoća bez prevelikog razvijanja zgrade u visinu. Kako bi se Barn učinilo rahlijim u odnosu na Centar, projektiran je kao dvije zgrade povezane javnim prostorom koji se sastoji od rampe što postaje pješački put koji vodi do vrha aktivnog krova i do zelenog područja iza zgrade, dok se prema njemu otvaraju pročelja zgrade.
U zgradi su smještene manje trgovine usmjerene na grad, a uz nju se nalaze vanjska parkirališta, stambene zone su iznad aktivnog krova. Ulazi u podzemnu garažu smješteni su u stražnjem dijelu zgrade i namijenjeni su za vlasnike stanova.

Istočna zgrada udomljuje brojne funkcije idealne za starije osobe, počevši sa stanovima na višim katovima prilagođenim njihovim potrebama, zatim javni prostori koji se sastoje od kuhinja/restorana, prostora za sastajanje, spa i zdravstvenih centara i konačno otvorenih prostora na aktivnom krovu kao i pješačkih puteva kroz park iza zgrade. Barn pruža sve potrebno za ugodan život u starijoj dobi bez da je pritom karakterističan dom za starije i nemoćne.

Zeleno područje planirano na ovoj lokaciji je jednostavno premješteno na prikladnije mjesto.

Thon Hotel

Jako središte kao budućnost Vestby centra smješteno u blizini prometnog čvorišta , gdje autocesta susreće željeznicu, zahtjeva vidljivo i prepoznatljiv Akcent u prostoru koji bi označio ulaz u mjesto i koji bi privukao velik broj ljudi s autoceste.

Položaj zgrada određen je udaljenošću od autoceste te bi sam Akcent trebao biti čim bliže moguće kružnom toku.
Što se tiče namjene zgrade, ona bi mogla varirati od hotela i kulturnih institucija (na pr. muzeji, galerije) do poslovnih zgrada i komercijalnih centara, dok ne bi bili odgovarajući stambeni sadržaji zbog frekventnih prometnica u blizini.
Za namjenu zgrade Akcenta odabrali smo hotel, a za susjednu zgradu na istoj parceli odlučili smo se za poslovnu zgradu obzirom da bi obje trebale same po sebi biti reprezentativne uz dodatnu prednost otvaranja dodatnih radnih mjesta u Vestby-u.

Tipologija je slična drugim zgradama, niska baza koja se sastoji od javnih/društvenih prostora (na pr. restorani) i sobe odnosno uredski prostori u gornjim etažama.

Preostali dio terena prema autoputu mogao bi se dobro iskoristiti kao plantaža i/ili područje za pse s poligonima za pokretnost i s terenima za obuku i sl.

Thon hotel kao Akcent obavijen je pročeljem promjenjivog karaktera. Tako ono na svome staklenom licu može sadržavati slike ili pomoću svjetlosnih instalacija ugrađenih u fasadu može prikazivati uzorke, reklame, apstraktna te figurativna umjetnička djela.